Een veilige en gezonde werkplek voor thuiswerkers

Werkplek en werkhouding.
Er gelden wettelijke regels voor werkplekken om de gezondheid van werknemers te beschermen. Omdat u verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de thuiswerkplek, kunt u vragen of u de thuiswerkplek mag (laten) onderzoeken. Maar uw medewerker is daartoe niet verplicht. De Inspectie SZW kan ook op bezoek gaan om de arbeidsomstandigheden te controleren.

Bied uw medewerker goede voorzieningen die aan de regels voldoen. Denk aan een in hoogte verstelbaar bureau en een ergonomisch verantwoorde stoel. Wijs hem erop dat er voldoende ventilatiemogelijkheden in de werkruimte moeten zijn. En een raam dat daglicht doorlaat. Het glas moet minimaal 5% maar het liefst 20% tot 40% bedragen van het vloeroppervlak. Zorg er ook voor dat uw medewerker weet wat voor hem de beste werkhouding is. Een arbodeskundige kan hem daarover adviseren.

Werktijden en belasting.
Thuiswerkers combineren werk- en privézaken. Maar als de grens tussen werk en privé vervaagt, neemt het risico op overbelasting toe. De thuiswerker verliest bijvoorbeeld de controle op zijn werktijden. Als hij ’s middags iets voor zijn gezin heeft gedaan, kan hij ’s avonds weer aan het werk gaan en dan langer doorgaan dan gewenst. Ook kan het zijn dat hij onvoldoende pauze neemt. U kunt zelf niet controleren hoe uw medewerker thuis werkt en of hij overbelast raakt. Maak daarom goed afspraken over werktijden, bereikbaarheid en te behalen resultaten. Houd bovendien regelmatig contact en vraag specifiek naar werktijden, overbelasting en pauzes.

Sociale zorg.
Een thuiswerk mist het vanzelfsprekende contact met zijn collega’s. Als hij bovendien alleen woont, kan hij geïsoleerd raken en zich eenzaam voelen. Voorkom dat uw medewerkers thuis verpieteren. Organiseer bijvoorbeeld een tweewekelijkse vergadering of een maandelijkse bijeenkomst. Houd contact met de thuiswerker en vraag dan ook naar zijn sociale omstandigheden.

Machines en gevaarlijke stoffen.
Als uw medewerker thuis met machines of werktuigen werkt, moet hij daar veilig en verantwoord mee om kunnen gaan. Goede voorlichting en instructies zijn daarom nodig. Bespreek af en toe expliciet weer hoe iemand de machines of werktuigen bedient.

Werkt de thuiswerker met gevaarlijke stoffen zoals lijm, oplosmiddelen, verf of soldeertin, dan moet hij zich goed kunnen beschermen. Met bijvoorbeeld een veiligheidsbril, handschoenen of ander beschermingsmateriaal. Laat uw mensen niet werken met stoffen die verboden zijn voor thuiswerkers. Wordt er gewerkt met brandgevaarlijke stoffen, dan moet er een brandblusmiddel voorhanden zijn.

De RI&E is een belangrijk onderdeel van uw verzuimbeleid. Maar ook een goede verzuim- en WGA-verzekeringen horen daarbij. Neem daarom contact op met ons kantoor voor een maatwerkadvies over deze verzekeringen.