Juridische hulp welkom in alle ontslagzaken

U kunt met een medewerker een discussie krijgen over de werkzaamheden die hij moet uitvoeren, over de manier waarop hij dat doet of over zijn gedrag op de werkvloer. Nu het gemakkelijker is om een andere baan te vinden, zijn medewerkers minder bang om het gesprek daarover aan te gaan. Een arbeidsconflict is dan zo geboren en dan is ontbinding van het arbeidscontract een optie. Rechtsbijstandverzekeraars constateren dat het aantal ontslagzaken al enige tijd toeneemt.

Ontslag met wederzijds goedvinden
In een ontslagzaak kunt u kiezen voor een afhandeling via het UWV of de kantonrechter of voor een ontslag met wederzijds goedvinden. In dat laatste geval stelt u voor om het dienstverband te beëindigen en uw werknemer gaat daarmee akkoord, op voorwaarde dat het ontslag niet aan hem te wijten is. U bent bij een ontslag met wederzijds goedvinden minder gebonden aan wettelijke regelingen en heeft de vrijheid om onderlinge afspraken te maken met uw medewerker. Vaak betreft dat ook een ontslagvergoeding.

Ontslagdossier opbouwen
Opvallend is dat werkgevers en werknemers bij ontslag tegenwoordig vaker tot een overeenkomst komen in plaats van een rechtsgang. Het voordeel is dat u minder gedoe heeft. Het nadeel is dat de medewerker vaak een hogere vergoeding meekrijgt. Dat kan vervelend zijn als u het gevoel heeft dat het ontslag terecht is. Maar als u dat niet kunt aantonen, staat u niet sterk in een rechtszaak. Wilt u een hoge ontslagvergoedingen voorkomen? Houd het dan niet bij mondelinge communicatie, maar bouw een goed personeels- en ontslagdossier op. Veel werkgevers hebben die dossiers niet op orde.

Lagere ontslagvergoeding
In een ontslagdossier legt u vast dat u uw medewerker heeft aangesproken op zijn functioneren, welk traject met verbeterpunten u hem heeft aangeboden en welke afspraken er zijn gemaakt over begeleiding, evaluaties en de consequenties voor uw werknemer. Zijn de verbeterpunten onvoldoende gerealiseerd, kan het verbetertraject niet verlengd worden en is overplaatsing niet mogelijk? Dan kunt u een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen. Die beoordeelt of de ontslaggrond juridisch in orde is. De ontslagvergoeding kan lager uitvallen.

Rechtsbijstand nodig?
Of u nu kiest voor het UWV, de kantonrechter of een ontslag met wederzijds goedvinden, u kunt juridische bijstand in een ontslagzaak goed gebruiken. Met een goede zakelijke rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op juridisch advies en juridische hulp bij een rechtszaak. Ook kunt u uw arbeidsvoorwaarden laten checken om na te gaan of die tot problemen met uw medewerkers kunnen leiden. Wilt u weten welke zakelijke rechtsbijstandverzekering geschikt is voor uw bedrijf of wilt u uw bestaande polis laten doorlichten? Neem dan contact op met ons kantoor.