Klimaatlabel voor huizen op komst?

Op zoek naar een woning selecteren de meeste kopers eerst op locatie en daarna op de woning zelf. Ook kijken ze tegenwoordig graag naar het energielabel. Maar zij staan zelden stil bij eventuele klimaatrisico’s waardoor de woning schade kan oplopen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat ruim 60 procent van de huiseigenaren in overstromingsgebieden zich niet bewust is van de risico's. Bij funderingsrisico's is dat zelfs 85 procent.

Zicht op risico’s en kosten
De drie banken pleiten nu voor een verplicht uniform klimaatlabel. Die moet vastleggen hoe groot het risico is op bijvoorbeeld overstromingen of droogte. Ook biedt het label kopers van huizen en huizenbezitters zicht op kosten die ze daardoor in de toekomst kunnen krijgen. Het zou voor hen belangrijke informatie zijn. Als er grote schade kan ontstaat aan een huis, moet er misschien veel geld gestoken worden in herstel. Zo niet, dan is dat huis moeilijker verkoopbaar of tegen een veel lagere prijs.

Hoge kosten door klimaatschade
De banken schrijven in hun rapport dat veel huiseigenaren een beperkte klimaatschade wel kunnen betalen. Een groot deel van de funderingsschade is te herstellen met een paar duizend euro. Maar wat als de fundering helemaal vervangen moet worden? De gemiddelde kosten daarvan komen neer op 54.000 euro, oplopend tot een ton. Ook schadebedragen na overstromingen kunnen heel hoog uitvallen. Uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat een aanzienlijk deel van de huiseigenaren verwacht dat verzekeraars die kosten betalen. Maar in werkelijkheid zijn de risico's praktisch niet te verzekeren. Vereniging Eigen Huis vindt dat de rekening van klimaatrisico’s niet op het bordje van de huiseigenaren moeten komen. Die hebben immers geen invloed op de stand van het water. De lasten zouden juist op een eerlijke manier verdeeld moeten worden tussen huiseigenaren, (lokale) overheid en waterschappen. 

Hypotheekadvies
Het is niet uit te sluiten dat er een klimaatlabel komt, want de financiële gevolgen van klimaatschade worden niet meer ontkend. Maar voorlopig is het nog niet haalbaar om van individuele woningen de risico’s op overstromings- of funderingsproblemen in te schatten. En ook hypotheekverstrekkers houden nog geen rekening met dat risico. Maar wat doet u als u op huizenjacht gaat? Ziet u het klimaatrisico als een extra aandachtspunt naast locatie, woning en energielabel?  

Als u wilt verhuizen, zijn er heel wat factoren om rekening mee te houden. Een ervan is uw hypotheek. Die sluit u niet af zonder professioneel advies. Wij zitten voor u klaar om te bespreken welke mogelijkheden u heeft en hoe voor u een betaalbare en toekomstbestendige hypotheek eruitziet.