Mooie maatregelen voor starters op de woningmarkt

Meer lenen voor verduurzaming.
Woningen met een laag energielabel zijn vaak goedkoper. Fijn voor starters, maar die zijn dan wel veel kwijt aan energiekosten. U mag daarom extra geld lenen voor energiebesparende maatregelen. Voor woningen met een EFG-label mag u 20.000 euro extra lenen.

Studieschuld anders meegewogen.
Bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag keken geldverstrekkers altijd naar de oorspronkelijke studieschuld. Sinds 1 januari 2024 is het bedrag dat u iedere maand aan DUO betaalt voor het aflossen van uw studieschuld bepalend voor de maximum hypotheek. Lost u extra af, dan dalen die maandtermijnen en kunt u meer hypotheek krijgen.

Regelingen van gemeente.
Kopers van een nieuwbouwwoning met een verkoopprijs tot 355.000 euro moeten in sommige gemeenten een huisvestingsvergunning aanvragen. Die krijgen ze alleen als hun inkomen past bij de verkoopprijs van de woning. Met een te hoog inkomen komt die vergunning er niet. Dat vergroot de kansen voor mensen met een wat bescheidener salaris. Bij nieuwbouw geldt verder dat gemeenten kopers met binding aan de gemeente en/of een bepaald beroep voorrang kunnen geven. De regelingen gelden overigens niet voor bestaande bouw.

Startersvrijstelling.
Kopers tussen de 18 en 35 jaar hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen als het aankoopbedrag van de woning lager is dan 510.000 euro. U kunt slechts eenmaal gebruikmaken van deze regeling.

Hoger leenbedrag voor alleenstaanden.
Bent u single en heeft u een modaal inkomen? Dan is slechts een klein deel van de woningen voor u bereikbaar. Daarom mag een alleenstaande met een jaarinkomen van minimaal 28.000 euro 16.000 euro meer lenen dan tweeverdieners met een vergelijkbaar inkomen.

Starterslening.
Als u bij de bank niet voldoende hypotheek krijgt om een huis te kunnen kopen, kunt u de financiering toch rondkrijgen met een aanvullende Starterslening. Dit is een lening van de gemeente, waarmee u de eerste drie jaar lage woonlasten heeft. De looptijd van de Starterslening is 30 jaar en de rente staat voor de eerste 15 jaar vast. Mooi is dat u onbeperkt extra mag aflossen, zonder een boete te betalen. De exacte voorwaarden van de Starterslening worden bepaald door de uitkerende instantie. Wel wegen in ieder geval uw inkomen, uw vermogen en uw schulden mee. Heeft u een studieschuld? Dan telt deze wel mee bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek bij de bank, maar niet bij het berekenen van de Starterslening.

Bespreek met ons uw hypotheekmogelijkheden
Bent u op zoek naar uw eerste koopwoning? Kom dan bij ons langs om uw hypotheekmogelijkheden te bespreken. Wij kennen de markt en weten dat bepaalde hypotheekverstrekkers speciale startershypotheken aanbieden. Daarbij kijken ze niet alleen naar uw inkomsten, maar ook naar uw toekomstperspectief. Wij zoeken voor u uit welke hypotheek u kunt krijgen, u weet dan in welke prijsklasse u kunt gaan zoeken.