NHG-grens gaat naar 405.000 euro

NHG is een garantie voor de bank. U betaalt bij het afsluiten van de hypotheek aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WeW) eenmalig een bedrag, de zogenaamde borgtochtprovisie. Die bedraagt 0,6% van de koopsom. De stichting staat dan borg voor uw hypothecaire lening.

Prettig voor u én voor de bank
Dat het WeW borg staat, betekent dat de hypotheekverstrekker de garantie krijgt dat de hypotheek wordt afbetaald als u dat niet zelf kunt. Want stel dat u arbeidsongeschikt raakt, werkloos wordt of gaat scheiden of dat uw partner overlijdt. Uw inkomen kan dan zo sterk dalen dat u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. In dat geval zult u de woning moeten verkopen om de hypotheek af te lossen. Mocht de verkoop daarvoor niet voldoende opleveren, dan neemt het WeW de aflossing voor zijn rekening. 

Premie terugverdienen
De zekerheid dat de hypotheek wordt afgelost, is voor u een prettig idee. Maar ook voor de bank waar u de hypotheek heeft afgesloten, is dat een groot voordeel. Daarom is de hypotheekverstrekker bereid om u een lagere hypotheekrente te bieden. Dat scheelt behoorlijk in de maandlasten. Die lagere rente levert u in de loop van de jaren zoveel op dat u de borgtochtprovisie snel terugverdient.

NHG-grens gaat omhoog
U kunt alleen voor NHG in aanmerking komen als de kosten voor de nieuwe woning niet te hoog zijn. De NHG-grens hangt af van de ontwikkeling van de huizenprijzen en wordt daarom ieder jaar opnieuw vastgesteld. Dit jaar ligt de grens nog op 355.000 euro. Omdat de huizenprijzen zo enorm gestegen zijn, gaat nu ook de NHG-grens fors omhoog met 50.000 euro naar 405.000 euro. Wilt u direct investeren in energiebesparende maatregelen? Dan mag het totaalbedrag 6% hoger uitvallen.

Wachten met kopen?
Voor wie is die hogere NHG-grens nu relevant? Als u een woning boven 405.000 euro zoekt, kunt u nu geen NHG krijgen en volgend jaar ook niet. Het maakt dan ook niet uit of de grens omhoog gaat. Maar kijkt u naar woningen in de prijsklasse net boven 355.000? Dan kunt u nu geen hypotheek met NHG krijgen, maar na 1 januari wel. Moet u dan wachten met kopen tot na 1 januari? De hypotheekrente kan nog stijgen en dan is snel kopen gunstig. Maar huizenprijzen dalen ook. Daarom kan wachten weer verstandig zijn.

NHG of verzekering?
NHG is niet altijd nodig voor financiële zekerheid. U kunt ook een verzekering afsluiten die bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden van de partner geld uitkeert. Zo blijven de hypotheeklasten in die situaties toch betaalbaar en hoeft u zich geen zorgen te maken dat u de woning moet verkopen. Bespreek de alternatieven met ons.

Bent u van plan een woning te kopen? Klop dan bij ons aan voor hypotheekadvies.