Veranderen van uitvaartverzekering. Kan dat?

Een schadeverzekering dekt een bepaald risico af, bijvoorbeeld dat een vervoermiddel of een bezitting beschadigd of verloren raakt of gestolen wordt. Pas als zich een schadegebeurtenis voordoet, ontvangt u geld voor herstel of vervanging. Dat is anders bij een uitvaartverzekering. Daar spreekt u een verzekerd bedrag af. Als u overlijdt wordt dat geld overgemaakt of betaalt de verzekeraar daar (een deel van) de uitvaartkosten van. De uitkering is bij een uitvaartpolis dus zeker, terwijl u bij een schadeverzekering misschien nooit een bedrag krijgt uitgekeerd.

Andere verzekering afsluiten?
Wilt u overstappen naar een andere uitvaartverzekeraar die betere voorwaarden biedt? U kunt wel een andere uitvaartpolis afsluiten, maar dat gaat u waarschijnlijk meer premie betalen. U bent immers ouder geworden en het risico dat u komt te overlijden is daarom groter. Ook kan er iets zijn veranderd aan uw gezondheidssituatie waardoor u duurder uit bent. Wel kunt u de bestaande uitvaartverzekering beëindigen. U kunt dan twee keuzes maken:

Afkopen.
U stopt de verzekering. U betaalt dan geen premie meer en de dekking vervalt. Maar u heeft wel premies betaald, misschien al jaren. Dan is er dus kapitaal opgebouwd. Op basis daarvan wordt een afkoopwaarde vastgesteld en dat bedrag wordt aan u uitgekeerd. Maar de afkoopwaarde is wel lager dan de premie die u opgeteld tot dusver heeft betaald. Bovendien brengen sommige verzekeraars kosten in rekening. Daarom is afkopen nadelig.

Premievrij maken.
U kunt ook de uitvaartverzekering premievrij maken. In dat geval betaalt u geen premie meer, maar de verzekering keert nog wel uit bij overlijden. De uitkering zal alleen lager uitvallen. U betaalt immers geen premie meer en uw kapitaal maakt dus minder rendement. Door dat lagere bedrag is er een kans dat de uitvaartkosten niet afdoende gedekt zijn. U moet bedenken hoe u het tekort aanvult. Maar hoe? Er zijn verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden voldoende geld hebben om uw uitvaart te financieren. Die mogelijkheden bespreken we graag met u.

Nog niets geregeld?
Heeft u nog überhaupt niets geregeld met het oog op de uitvaartkosten? Vraag ons dan om advies. Als u onvoldoende vermogen heeft of niet wilt dat uw nabestaanden uw erfenis moeten gebruiken voor de uitvaart, kunt u een uitvaartverzekering afsluiten. De premies verschillen behoorlijk van verzekeraar tot verzekeraar en hoeveel u betaalt hangt ook af van uw leeftijd en uw gezondheid. Vraag ons daarom waar u goed en voordelig verzekerd bent.