Waarom een garantie tegen onderverzekering belangrijk is

Wanneer u een inboedelverzekering afsluit, spreekt u een verzekerd bedrag af. Hoe hoger dat bedrag, hoe meer premie u betaalt. Als het goed is, is de verzekerde waarde even hoog als de werkelijke waarde van uw spullen. Als na een schade blijkt dat het verzekerde bedrag te laag was, bent u onderverzekerd. U krijgt dan een lagere vergoeding. Dat is niet alleen een probleem bij een total loss, maar ook bij kleinere schades. Hoe zit dat?

Schade niet volledig vergoed
Stel dat u verzekerd bent voor 40.000 euro. Nu breekt er brand uit en uw inboedel loopt 10.000 euro schade op. Maar de schade-expert die langskomt, stelt de waarde van uw inboedel op 50.000 euro. Twintig procent van de waarde is dus niet verzekerd. Uw verzekeraar zal in dat geval slechts tachtig procent van het schadebedrag uitkeren: 8.000 euro. Voor het ontbrekende bedrag draait u zelf op. U voorkomt dat risico met een garantie tegen onderverzekering. De verzekeraar vergoedt dan de volledige schade, ook als uw inboedel achteraf meer waard blijkt te zijn dan de verzekerde waarde.

Waarde van de inboedel
Om een garantie tegen onderverzekering te kunnen geven, moet uw verzekeraar weten hoeveel uw spullen waard zijn. Veel verzekeraars gebruiken daarvoor de inboedelwaardemeter. U beantwoordt een paar eenvoudige vragen zodat de waarde van uw inboedel grofweg kan worden ingeschat. Er zijn ook verzekeraars die aan de hand van uw postcode en huisnummer de waarde van uw inboedel berekenen. U krijgt dan automatisch een garantie tegen onderverzekering.

Dure spullen
In verreweg de meest situaties zal een verzekeraar een garantie tegen onderverzekering geven op basis van de inboedelwaardemeter of de postcode/huisnummer. Alleen bij huizen groter dan 300 m² en bij hoge inkomens, gaat de verzekeraar ervan uit dat de inboedel meer waard kan zijn. Er wordt dan om aanvullende informatie gevraagd. Waardevolle spullen zoals antiek, sieraden, speciale verzamelingen of dure elektronica vallen trouwens niet onder de garantie tegen onderverzekering. Op de inboedelverzekering zijn deze kostbaarheden niet of maar beperkt verzekerd. Als u een betere dekking wilt, vraag ons dan naar de kostbaarhedenverzekering.

Ook voor uw woonhuisverzekering
Naast de inboedelverzekering kent ook de woonhuispolis een garantie tegen onderverzekering. Er wordt dan uitgegaan van de herbouwwaarde van uw woning. Dit is het bedrag dat nodig is om dezelfde woning op dezelfde plek helemaal opnieuw te bouwen. Omdat u bij onderverzekering flinke verlies kunt lijden bijvoorbeeld na een verwoestende brand, doet u er goed aan de juiste herbouwwaarde door te geven, bijvoorbeeld door een herbouwwaardemeter in te vullen.

Wilt u weten of u een garantie tegen onderverzekering heeft voor uw woonhuis en uw inboedel? Laat ons uw polissen doorlichten en desgewenst de garantie voor u in orde maken.