Zorgen over vaste lasten

Snel stijgende prijzen voor energie thuis, meer kwijt zijn aan de pomp en duurdere voedingsmiddelen. De hoge inflatie heeft grote gevolgen. Er wordt aan het eind van het jaar en begin volgend jaar een milde recessie verwacht. Dat zorgt voor onbehagen. Het consumentenvertrouwen is gedaald naar het laagste niveau ooit. En 71% van de Nederlanders heeft in 2022 meer zorgen over het betalen van de lasten dan een jaar eerder.

Baan verliezen
Hoe terecht zijn die zorgen over de economie en de koopkracht? Dat is heel verschillend per huishouden. Wie een vast contract heeft met zijn energieleverancier, weinig auto rijdt en een redelijk goed inkomen heeft, kan nog wel rustig ademhalen. Maar niemand weet wat er precies gaat gebeuren de komende maanden. Als de ontwikkelingen in een stroomversnelling komen, kan de economie een flinke klap krijgen. Stel dat u ontslagen wordt, wat dan?

Arbeidsongeschikt raken
Ook op andere manieren kan uw inkomen kwetsbaar zijn. Als u arbeidsongeschikt raakt, is uw inkomen in de eerste jaren veilig als u in loondienst bent. Maar daarna gaat het gaandeweg achteruit. Heeft uw werkgever geen aanvullende voorzieningen voor langdurig arbeidsongeschikte medewerkers? Dan is er een risico dat uw inkomen zo hard daalt, dat u uw huis moet verkopen.

Woonlastenverzekering
Wilt u de zekerheid dat u uw vaste lasten kunt blijven betalen als uw inkomen daalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? In dat geval kan een woonlastenverzekering uitkomst bieden. U krijgt dan gedurende een bepaalde periode een uitkering om (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten te betalen. Bij werkloosheid is de uitkeringsduur beperkt tot maximaal een jaar. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u vooraf bepalen hoe lang u de uitkering wilt ontvangen. U kunt u de uitkeringsduur bijvoorbeeld afstemmen op de looptijd van uw hypotheek.

Zorgen voor een stabiel inkomen
Financiële zekerheid geeft veel rust en voorkomt noodzakelijke ingrijpende veranderingen zoals de verkoop van een woning en een noodgedwongen verhuizing. Is inkomensstabiliteit ook voor u belangrijk? Kom dan met ons eens praten over de manieren waarop u dat kunt bereiken.